LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG, MUỖI TẠI PHƯỜNG CẨM CHÂU THÀNH PHỐ HỘI AN